Standpunten

De provincie is een van de belangrijkste bestuurslagen in ons land. De provincie bepaalt namelijk waar ruimte voor natuur wordt gecreëerd, waar landbouw plaatsvindt, waar huizen worden gebouwd, hoe het openbaar vervoer wordt geregeld en zorgt dat de energietransitie in goede banen verloopt.

Volt doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, zodat we ons in kunnen zetten voor een groene en duurzame toekomst gericht op de volgende generaties. Vind hieronder de 5 + 1 challenges die Volt ziet voor Zuid-Holland.

Europees denken, provinciaal doen!

Icon-kerk

1. Tijd voor slim ruimtegebruik

In Zuid-Holland willen we heel veel in een beperkte ruimte. Hiervoor zullen we slimme en moeilijke keuzes moeten maken voor wonen en recreëren, natuur, landbouw en bedrijven. Volt zet stappen naar een leefbare provincie, waar er ruimte is voor wonen, recreëren en werken.

Icon-bio

2. Tijd voor een klimaatneutraal Zuid-Holland

We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Volt maakt duidelijke keuzes voor een klimaatneutraal Europa in 2040. Om de klimaatdoelen te halen en voor onze energievoorziening onafhankelijk te worden zetten we in op innovatie en versnelling van de energietransitie.

Icon-boat

3. Tijd voor een bereikbaar Zuid-Holland

Zuid-Holland kent als dichtbevolkte provincie veel uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. Volt zet zich in voor vormen van mobiliteit die duurzaam
zijn en voor iedereen toegankelijk is.

Icon-inno

4. Tijd voor een innovatief Zuid-Holland

De economie van Zuid-Holland kenmerkt zich door veelzijdigheid, kennis en innovatie. Door innovatie en brede samenwerking met kennisinstellingen pakken we knelpunten als werkgelegenheid aan en werken we aan een duurzame en sterke economie in Zuid-Holland.

Icon-demo

5. Tijd voor meer democratie

Volt ziet de provincie als een verbindende bestuurslaag, met eigen middelen om haar provincie leefbaarder, groener en innovatiever te maken. Volt wil de inspraak van burgers in de provincie beter organiseren

Icon-eu

+1 Europese kansen voor Zuid-Holland

We vinden dat het tijd is om meer Europese kansen te grijpen. De Europese Unie biedt veel kansen aan Zuid-Hollandse kennisinstellingen en ondernemers
op het gebied van Europese subsidies.

Onze programma's

Verkiezingsprogramma

Op 11 december 2022 is het eerste verkiezingsprogramma van Volt Zuid-Holland ingestemd op het congres door onze leden.

Ben jij benieuwd wat er in ons verkiezingsprogramma staat, kijk dan via ondestaande link:

Beleidsprogramma

Op het congres van Volt Zuid-Holland op 11 december 2022 in Den Haag is het beleidsprogramma door onze leden ingestemd.

Wil je het beleidsprogramma van Volt Zuid-Holland lezen, kijk dan via onderstaande link: