Fractie Zuid-Holland

Fractie Volt Zuid-Holland

Op 15 maart is Tessa Beeloo verkozen als Statenlid namens Volt Zuid-Holland. Simon Bleijenberg en Milou Grijpink zijn aangesteld als commissielid namens Volt Zuid-Holland.

Het bestuur van de fractiestichting wordt gevormd door Tessa Beeloo (voorzitter), Simon Bleijenberg (penningmeester) en Juliet den Oudendammer (secretaris).

Tessa Beeloo - Statenlid & Fractievoorzitter

Mijn naam is Tessa Beeloo, fractievoorzitter voor Volt Zuid-Holland en ik woon sinds kort in Gouda. Mijn dagen worden gevuld met mijn werk, yoga, lezen, koken en wandelen. Ik heb me verkiesbaar gesteld als lijsttrekker omdat we nu samen moeten werken aan een duurzame toekomst.

Volt staat voor optimisme in de politiek. Samenwerken en niet tegenwerken. Elkaar ruimte bieden en verbinding leggen. Iemand binnen Volt zei tegen mij: “het gaat niet over politiek bedrijven, het gaat over de toekomst”. Dat is waarom ik mij zo verbonden voel met Volt. Een duurzame, progressieve en sociale toekomst. 

Het Statenlidmaatschap geeft mij de mogelijkheid om verbinding te maken tussen lokale en (inter)nationale uitdagingen. Deze bestuurslaag heeft de langetermijnvisie van Volt nodig. We hebben relatief weinig aandacht voor de provincie, terwijl beslissingen in de provincie grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Op thema’s als wonen, mobiliteit, cultuur en regionale economie ga ik mij de komende tijd keihard inzetten. Europees denken, regionaal doen!

Simon Bleijenberg - Commissielid en penningmeester fractiestichting Volt Zuid-Holland

Mijn naam is Simon Bleijenberg, 28 jaar oud. Ik hou van sporten, lezen en zet me graag in voor anderen. Zo heb ik meer dan zes jaar voetbaltraining gegeven aan kinderen. In mijn werk ben ik bezig met thema’s als mobiliteit en woningbouw, en neem ik brede welvaart mee in analyses en adviezen. Ik heb brede interesses en ga tegelijkertijd graag de diepte in op uiteenlopende onderwerpen. Ik ben lid geworden van Volt vanwege het Europese karakter en het positieve en pragmatische geluid.

Ik wil me inzetten voor meer verbinding  en om het vertrouwen in de politiek te vergroten in onze provincie. Hiervoor is een langetermijnvisie  nodig en een mentaliteit waarmee we problemen aanpakken in plaats van doorschuiven. Ik sta voor een oprechte en pragmatische vorm van politiek die verantwoording aflegt en tegelijkertijd daadkrachtig is. Zo gaan we zorgen dat Zuid-Holland de toekomst met vertrouwen tegemoet kan.

Foto Milou Grijpink

Woonplaats: Rotterdam

Email: milou.grijpink@volteuropa.org

Milou Grijpink - Commissielid

Mijn naam is Milou Grijpink, 32 jaar en ik woon momenteel met veel plezier in het centrum van Rotterdam, de stad waar ik in mijn studententijd verliefd op ben geworden. Voordat ik naar deze stad vertrok, ben ik opgegroeid in het Westland. Stilzitten is iets dat ik niet goed kan. Als ik kansen zie, grijp ik die met twee handen aan. Dit maakt dan ook dat ik altijd naast mijn werk in loondienst een eigen onderneming heb gehad waarin ik mensen advies geef over onder andere salarisonderhandelingen. Deze ondernemingsgeest heeft ervoor gezorgd dat ik nu volledig voor mijzelf begonnen ben.

In de provincie wil ik mij inzetten om meer de samenwerking op te zoeken met professionals en innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Ik ben lid geworden van Volt, vanwege de pragmatische instelling die erg past bij mijn houding. In de provincie Zuid-Holland zijn veel kansen en mogelijkheden om innovatieve ontwikkelingen toe te passen. Zuid-Holland moet in de actie, in plaats van alleen praten. De tijd van praten en afwachten is voorbij.

Juliet den Oudendammer - secretaris fractiestichting Volt Zuid-Holland en fractievolger

Ik ben Juliet den Oudendammer, 30 jaar en geboren en getogen in Rotterdam. Voor mij is de politiek in gaan een manier om dingen te verbeteren in de wereld. In de provincie moet er de komende jaren een oplossing gevonden worden voor bijvoorbeeld het stikstofprobleem of de wooncrisis. Dit vraagt om een onderzoekende houding, waarbij we niet bang moeten zijn om ook te blijven praten met partijen met een andere mening dan die van ons. Dit betekent ook dat we meer en beter naar elkaar moeten gaan luisteren. Ik geloof er heilig in dat we juist door te luisteren naar mensen met een andere mening en deze mening ook serieus te nemen, we uiteindelijk als politiek verder komen. 

Foto Auke Damsma

Woonplaats: Dordrecht & Den Haag

Email provincie: a.damsma@pzh.nl

Email: auke.damsma@volteuropa.org

Auke Damsma - fractiemedewerker

Ik ben Auke Damsma, fractiemedewerker van de Volt Zuid-Holland fractie. Ik ben opgegroeid in de wijk Wielwijk in Dordrecht. Voor mijn studie Bestuurskunde ben ik enkele jaren geleden naar Den Haag verhuisd, waar ik in het regentessekwartier woon. Ik spendeer de tijd buiten mijn grote hobby, politiek. Vooral aan het luisteren naar muziek, het bezoeken van concerten en het lezen van allerlei boeken, met specifieke interesse voor filosofie en het ‘(sociaal) realisme’. 

Ik ben actief geworden voor Volt omdat ik geloof dat de grote problemen van onze en volgende generaties, alleen kunnen worden opgelost door meer samen te werken. Jammer genoeg zie ik, dat deze gedachte van meer Europese samenwerking, die mij positieve hoop biedt. Voor een groot deel van Nederland een tegengestelde emotie oproept, een van angst en afkeer. Door mijn eigen ervaringen mee te nemen, hoop ik dat ik er aan bij kan dragen om met mijn hoop ook deze mensen te bereiken.

Als fractiemedewerker ondersteun ik de fractie op allerlei gebieden, bijvoorbeeld organisatorisch door het voorbereiden van de agenda’s en bijhouden van de mailbox. Politiek, door het meeschrijven aan woordvoeringen, schriftelijke vragen, moties en amendementen. Maar ook in de communicatie naar leden en via sociale media.