Hoorzitting Chemours in de Provinciale Staten van Zuid-Holland

Hoorzitting Chemours in de Provinciale Staten van Zuid-Holland

24 aug 2023 09:21:01 UTC

Volt Zuid-Holland nodigt geïnteresseerden uit om input te leveren voor de hoorzitting over Chemours. De hoorzitting over de gevolgen van de vervuiling door Chemours wordt op 1 september georganiseerd door de Provinciale Staten van Zuid-Holland in het Stadhuis van Dordrecht. Volt nodigt geïnteresseerden op 30 augustus van 15.00-16.00 uur uit in Den Haag om met ons in gesprek te gaan over onze inbreng voor de hoorzitting op 1 september. 

Chemiebedrijf Chemours (voorheenDuPont) lijkt al decennialang te weten dat de stoffen die zij uitstoot schadelijk zijn voor bodem, lucht en water en de volksgezondheid. Op dit moment lopen er verschillende juridische procedures tegen het bedrijf. ChristenUnie Zuid-Holland heeft in de Provinciale Staten het initiatief genomen om een hoorzitting te organiseren, met steun van SP, PvdA, GroenLinks, SGP, CDA, PvdD, D66, Volt, VVD en BBB. Als vergunningverlener is de provincie direct betrokken bij dit dossier.

Tessa Beeloo, fractievoorzitter Volt Zuid-Holland: “Volt wil deze hoorzitting gebruiken om meer inzicht te krijgen in het gehele proces van vergunningverlening tot aan de effecten op de leefomgeving: wat zijn de gevolgen van PFAS, ook wel eeuwige chemische stoffen in de leefomgeving voor de volksgezondheid op korte termijn. Ook vinden we het belangrijk om te achterhalen waar Chemours zich niet aan haar juridische en vooral ook maatschappelijke verantwoordelijkheden heeft gehouden. Daarnaast moeten wij als provincie ook hand in eigen boezem steken. Heeft de provincie steken laten vallen in het vergunningstraject? Met deze inzichten kijken we ook vooruit naar de toekomst: hoe gaan we zorgen dat wij ons als overheid de komende jaren beter inzetten voor het recht op een gezonde leefomgeving.”

De hoorzitting vindt plaats op vrijdagochtend 1 september van 9:00-12:00 uur in het stadhuis in Dordrecht, is openbaar en wordt uitgezonden via de webcast van de provincie Zuid-Holland. Omwonenden, lokale bestuurders, omgevingsdienst en Chemours zullen hun verhaal doen. Statenleden kunnen vragen stellen aan de verschillende sprekers. Doel van de hoorzitting is het voorbereiden van het debat over Chemours in Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu op 6 september. Dat debat gaat over Chemours en het onvoldoende beschermen van inwoners en milieu n.a.v. het rapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  Aanmelden om in te spreken bij de hoorzitting kan via statengriffie@pzh.nl   

Aanmelden voor het gesprek met de Volt Zuid-Holland fractie kan door te mailen naar: fractie.zuid-holland@voltnederland.org. Meer informatie en de definitie locatie wordt uiterlijk dinsdag 29 augustus gedeeld na aanmelding. 

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met: Tessa Beeloo - twm.beeloo@pspzh.nl

Neem voor organisatorische vragen contact op met: Auke Damsma-  a.damsma@pzh.nl